VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
30.08.2023 10:18 Leeftijd: 326 days
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 972: berekening sociaal statuut online raadpleegbaar tot 31/8

verzonden naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 30.08.2023


Geachte dokter,

Artsen die menen aanspraak te maken op het sociaal statuut voor 2022, kunnen nog tot en met morgen, 31 augustus, via ProGezondheid hun evaluatieresultaat vrijblijvend raadplegen; dit is de berekening die het RIZIV heeft opgesteld van het bedrag van het sociaal voordeel waar zorgverleners recht op hebben.

De aanvraagprocedure en de uitbetaling van de sociale voordelen gebeurt automatisch. In ProGezondheid kunt u nakijken met welke gegevens het RIZIV voor uw evaluatie rekening heeft gehouden. Indien de berekening niet klopt, hebt u de mogelijkheid bewijsdocumenten te uploaden via deze applicatie.

Volledig geconventioneerde artsen hebben recht op een sociaal statuut van 5.128,78 EUR; gedeeltelijk geconventioneerde artsen hebben recht op een sociaal statuut van 2.419,39 EUR.

Meer informatie over het sociaal statuut vindt u op de website van het RIZIV.

Met vriendelijke groet,
 
VBS