VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
24.08.2023 10:16 Leeftijd: 324 days
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 971: maximale incidentie ambulante urgente NMR-onderzoeken

verzonden naar de leden van de Belgische Vereniging voor Radiologie op 24.08.2023


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad van 18.08.2023 is de indicator van de maximale incidentie van ambulante urgente NMR-onderzoeken gepubliceerd.

Die is vastgelegd op 5 urgente NMR-onderzoeken per 1000 uitgevoerde en aangerekende ambulante NMR-onderzoeken per kalenderjaar.

Het betreft de NMR-onderzoeken die gevat worden door de nomenclatuurcodes 599572 en 599594 opgenomen in artikel 26, §1 en §9 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

Klik hier om de publicatie van het Belgisch Staatsblad te lezen

Met vriendelijke groet,
 
VBS