VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
01.06.2023 09:31 Leeftijd: 1 year
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 960: nomenclatuurwijzigingen 01.07.2023

verstuurd naar de leden van de Beroepsvereniging der Belgische Chirurgen op 01.06.2023


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad van 30 mei jl. is een aantal koninklijke besluiten verschenen die wijzigingen aanbrengen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

 • In artikel 11, § 1, (algemene speciale verstrekkingen) wordt de derde toepassingsregel die volgt op de omschrijving van de verstrekking 350092, vervangen als volgt:
  “De verstrekkingen 350070 en 350092 zijn niet cumuleerbaar met een technische verstrekking, en/of met een raadpleging uitgevoerd door dezelfde arts.”.
  Deze regel luidt momenteel als volgt: “De verstrekkingen 350070 en 350092 zijn niet cumuleerbaar met een technische verstrekking, noch met een andere raadpleging.”
  Klik hier om dit koninklijk besluit te raadplegen
   
 • In art. 14, a) (algemene heelkunde) wordt de verstrekking 220135-220146 geschrapt.
  In artikel 25, § 4, (toezichtshonoraria) worden de rangnummers "220135 - 220146," geschrapt.
  Klik hier om dit koninklijk besluit te raadplegen

Deze wijzigingen treden in werking op 1 juli 2023.

Met vriendelijke groet,

VBS