VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
23.05.2023 07:36 Leeftijd: 1 year
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 959: schrapping ‘peesexploratie’

verstuurd naar de leden van de Belgische geneeskundige orthopedische Beroepsunie op 23.05.2023


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in art. 14, k), I., § 1, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

In A. wordt in de bepaling onder 2° Pezen, ligamenten, slijmbeurzen, de verstrekking 280556-280560 geschrapt.

Deze wijziging treedt in werking op 1 juli 2023.

Klik hier om het koninklijk besluit van 25.04.2023 te raadplegen

Met vriendelijke groet,

VBS