VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
25.05.2023 15:48 Leeftijd: 1 year
Categorie: AGENDA

Het rationeel gebruik van geneesmiddelen bij de behandeling van migraine”. - 25/5/2023


Het rationeel gebruik van geneesmiddelen bij de behandeling van migraine”. - 25/5/2023

AUDITORIUM LIPPENS - KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK - KEIZERSLAAN 2 - 1000 BRUSSEL


Het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen nodigt u van harte
uit op de consensusvergadering* rond het thema “Het rationeel gebruik van geneesmiddelen bij
de behandeling van migraine”.


Deze consensusvergadering vindt plaats op donderdag 25 mei 2023, start om 8.30 u en eindigt
rond 17.15 u. Het programma volgt als bijlage.

PROGRAMMA

INSCHRIJVEN