VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
18.01.2023 08:10 Leeftijd: 2 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 952: schrapping toepassingsregel CBCT lidmaat

verstuurd naar de leden van de Belgische Vereniging voor Radiologie op 18.01.2023


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in art. 17, §1, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (radiologie).

In artikel 17, § 1, 11° ter, wordt de tweede toepassingsregel die op de verstrekking 458496-458500 volgt, geschrapt.

Deze toepassingsregel bepaalt dat een onderzoek 458474-458485 of 458496-458500 enkel kan worden voorgeschreven door een arts-specialist.

Deze wijziging treedt in werking op 1 maart 2023.

Klik hier om dit koninklijk besluit te raadplegen

Met vriendelijke groet,

VBS