VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
03.01.2023 07:50 Leeftijd: 2 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 950: wijziging toezichtshonoraria geriaters in G-dienst

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van geneesheren-specialisten in de Geriatrie op 03.01.2023


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat met ingang van 1 februari 2023 wijzigingen aanbrengt in art. 25, § 1, van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen (Toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden).

In uitvoering van dit KB worden de periodes waarin de toezichtshonoraria 599126 en 598286 kunnen worden toegepast verlengd van vijf naar zes dagen.

De verstrekking 599141 wordt daardoor van toepassing vanaf de zevende dag.

Klik hier om dit koninklijk besluit te raadplegen

Met vriendelijke groet,

VBS