VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
12.12.2022 12:01 Leeftijd: 2 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 947 : consensusvergardering migraine

verstuurd naar de leden van de beroepsvereniging neurologie, kindergeneeskunde, geriatrie en gynaecologie op 8 december 2022


Geachte dokter,

Op donderdag 25 mei 2023 wordt door het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen van het RIZIV een consensusvergadering over de aanpak van migraine georganiseerd in het Auditorium Lippens (Koninklijke  Bibliotheek) te Brussel.

Het formuleren van de consensus moet gebeuren door een jury. Die jury is samengesteld uit 14 leden waaronder 6 artsen, namelijk 3 huisartsen en 3 specialisten uit de volgende specialismen: neurologie, kindergeneeskunde, geriatrie of gynaecologie.

In bijlage vindt u de belangrijkste principes i.v.m. de jury.

Kandidaturen zullen zo snel mogelijk ingediend worden bij het RIZIV secretariaat (herman.beyers@riziv-inami.fgov.be) zodat de definitieve lijst van zes artsen kan worden opgemaakt.

Met vriendelijke groet,

VBS

Bijlage: