VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
06.12.2022 08:37 Leeftijd: 2 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 946 : loco- en surparegionale zorgopdrachten

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 05.12.2022


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad van 01.12.22 is een Koninklijk Besluit verschenen tot kwalificatie van de supraregionale zorgopdrachten en van de locoregionale zorgopdrachten van de locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken en tot bepaling van het geografisch aanbod van locoregionale zorgopdrachten van de locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken.

Klik hiet om dit KB te raadplegen

De locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken beschikken tot 11.12.2025  om aan dit besluit te voldoen.

Met vriendelijke groet,
 
VBS