VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
02.12.2022 09:34 Leeftijd: 2 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 944: nomenclatuurwijzigingen orthopedie

verstuurd naar de leden van de Belgische geneeskundige beroepsunie voor Orthopedische Chirurgie op 01.12.2022


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat met ingang van 1 januari 2023 wijzigingen aanbrengt in art. 14, k), van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen.

Bij de verstrekkingen 277351-277362 en 294114-294125 wordt synthetisch materiaal toegevoegd als materiaal waarmee de plastie van de gekruiste knieligamenten wordt uitgevoerd.

Klik hier om dit KB te raadplegen

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/11/13/2022034263/staatsbladMet vriendelijke groet,

VBS