VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
03.11.2022 10:17 Leeftijd: 2 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 942: beëindiging tijdelijke aanpassingen vergoedingsvoorwaarden t.g.v. COVID

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 03.11.2022


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat een einde stelt aan verschillende tijdelijke aanpassingen aan de vergoedingsvoorwaarden en administratieve regels in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ten gevolge van de COVID-19-pandemie, die werden ingesteld bij KB nr. 21 van 14.05.2020

Voor de bepalingen die worden opgeheven geldt dat vanaf 01.02.2023 de gebruikelijke voorwaarden voor tussenkomst van de verplichte verzekering weer van toepassing zullen zijn.

In het KB zijn overgangsbepalingen opgenomen zodat, indien nodig, sommige van de vastgestelde maatregelen ook na de datum van inwerkingtreding van dit besluit van kracht kunnen blijven. Zo komt een verstrekking die wordt uitgevoerd na 01.02.2023 op basis van een voor die datum verstrekt medisch voorschrift, waarvan de geldigheid is verlengd door een van de voorziene maatregelen, nog steeds in aanmerking voor terugbetaling.

De maatregelen die niet worden opgeheven, lopen tot de bij koninklijk besluit nr. 21 vastgestelde uiterste datum van 31 december 2025, tenzij zij ze voor die datum bij koninklijk besluit worden opgeheven.

 

Met vriendelijke groet,
 
VBS