VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
05.10.2022 12:09 Leeftijd: 2 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 940: wijzigingen voorschrift computergestuurde en conebeam tomografieën

verstuurd naar de leden van de Beroepsverenigingen Intensieve Zorg, Radiologie en Urgentiegeneeskunde op 05.10.2022


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in artikel 17, § 1, van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen.

Als gevolg van deze wijzigingen kunnen de verstrekkingen 458953-458964459933-459944 en 459955-459966 met ingang van 1 december 2022 ook worden aangerekend op voorschrift van artsen-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde en artsen-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg.
 


Met vriendelijke groet,
 
VBS