VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
03.10.2022 14:11 Leeftijd: 2 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 939: preventieve verstrekkingen door mondhygiënisten

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van de geneesheren-specialisten in de Stomatologie en MKA-chirurgie op 03.10.2022


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in art. 4, 5 en 6 van de nomenclatuur.

Krachtens dit besluit, dat steunt op de bepalingen van de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (artikel 23 en 71, § 1, 1e lid) en het KB van 28 maart 2018 betreffende het beroep van mondhygiënist, wordt een tegemoetkoming toegekend voor een aantal preventieve verstrekkingen uitgevoerd door een mondhygiënist die bij dit KB worden ingevoerd.

Deze verstrekkingen worden gedekt door de verzekering op voorwaarde dat ze door een tandheelkundige die zelf bevoegd is om de handeling te attesteren worden voorgeschreven. Deze tandheelkundige brengt de verstrekkingen bij de ziekteverzekering in rekening, waarbij hij de mondhygiënist d.m.v. zijn naam en RIZIV-nummer identificeert op het getuigschrift voor verstrekte hulp.

De nieuwe verstrekkingen en de bijbehorende toepassingsregels vindt u terug in het KB via onderstaande hyperlink:


Deze wijzigingen zijn op 1 oktober 2022 in werking getreden.

Met vriendelijke groet,
 
VBS