VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
29.06.2022 14:10 Leeftijd: 2 yrs
Categorie: BULLETIN

De Arts-Specialist nr. 2: juni 2022


Portfolio van artsen-specialisten: aanbevelingen van het VBS
Sinds 01.01.2022 vereist de kwaliteitswet dat elke gezondheidszorgbeoefenaar een portfolio bijhoudt.
Lees verder...

Verplichting om een elektronisch betaalmiddel aan te bieden
Lees verder...

Aangetekende zendingen FOD Volksgezondheid ontvangen via ‘My e-box’
Lees verder...

Nieuwe terugbetalingsregeling consultaties op afstand vanaf 01.08.22
Lees verder...

De vinger aan de pols met de e-specialist
Lees verder...

GoodViBeS: beroepsvereniging Geriatrie
Lees verder...

Aankondigingen
Lees verder...