VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
10.03.2023 11:01 Leeftijd: 1 year
Categorie: AGENDA

Ziekenhuismanagement voor artsen i.s.m. het VBS - Module 3: Financieel beleid & rapportering - 10/03/2023

Odisee - EHSAL Management School


Ziekenhuismanagement voor artsen i.s.m. het VBS -
Module 3: Financieel beleid & rapportering

10/03/2023

Artsen vormen een essentiële schakel in de verwezenlijking van een patiëntgerichte
en kwalitatieve zorgverstrekking, in de noodzakelijke kostenbeheersing,
in de uitbouw van een competitieve en efficiënte organisatie.
De arts-specialist draagt steeds meer beleidsverantwoordelijkheid binnen
een afdeling of departement.
Daarom moet hij/zij niet alleen beschikken over kennis en vaardigheden
om een dienst operationeel te sturen. Ook inzicht in zijn/haar cruciale rol in de
uitbouw van de ziekenhuisorganisatie is noodzakelijk. In de opleiding tot arts komen
de daartoe benodigde bedrijfseconomische basiscompetenties echter niet aan bod.
Dit programma maakt artsen-specialisten daarom in een beperkte tijd vertrouwd met
een aantal essentiële kennisdomeinen.

PROGRAMMA

Raymonde Wauters, programmacoördinator
02/210 16 21

WEBSITE