VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
18.07.2022 08:35 Leeftijd: 2 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 932: nieuwe nomenclatuur wervelkolompathologieën

verstuurd naar de leden van de beroepsverenigingen anesthesie-reanimatie, fysische geneeskunde, neurochirurgie, orthopedie en radiologie op 18.07.2022


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad van 15.07.2022 is een koninklijk besluit van 17.06.2022 verschenen tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, betreffende de wervelkolompathologieën.

Klik hier om dit koninklijk besluit te raadplegen

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2022.

Met vriendelijke groet,

VBS