VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
01.04.2022 14:50 Leeftijd: 2 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 926: toezichtshonoraria niet-chirurgische daghospitalisatie

verstuurd naar de leden van de beroepsverenigingen van inwendige geneeskunde, kindergeneeskunde en reumatologie op 01.04.2022


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad van 31.03.2022 is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in art. 25 van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen (Toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden).

Ingevolge deze wijzigingen worden verstrekkingen met bijbehorende toepassingsregels ingevoerd voor toezicht op de in een dagziekenhuis verblijvende rechthebbende die verblijft in een functie "niet-chirurgische daghospitalisatie", zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 10 februari 2008 houdende vaststelling van de normen waaraan de functie "niet-chirurgische daghospitalisatie" moet voldoen om te worden erkend.

De volgende bekwamingen komen in aanmerking voor de nieuw ingevoerde honoraria:

  • arts-specialist voor inwendige geneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie, of arts-specialist in pediatrie, houder van de bijzondere beroepstitel in pediatrische hematologie en oncologie, enkel bij toezicht op rechthebbenden bij toediening van chemo- of immunotherapie in het kader van maligne hematologische aandoeningen (597354 – C16 / geaccrediteerd: 597376 – C16 + Q30)

  • arts-specialist in de medische oncologie of arts-specialist met de bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie, enkel bij toezicht op patiënten bij toediening van chemo- of immunotherapie (597273 – C16 / geaccrediteerd: 597294 – C16 + Q30)

  • arts-specialist in de reumatologie, met het oog op een behandeling van complexe auto-immuunaandoeningen met een immunosuppressivum van de klasse ATC L01 XC via een infuus (597310 – C16 / geaccrediteerd: 597332 – C16 + Q30)

Klik hier om dit koninklijk besluit te raadplegen

Deze wijzigingen treden in werking op 1 mei 2022.

Met vriendelijke groet,

VBS