VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
29.03.2022 07:16 Leeftijd: 2 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 924: nieuwe verstrekking lumbale puncties

verstuurd naar de leden van de beroepsverenigingen van kindergeneeskunde en inwendige geneeskunde op 28.03.22


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad van 28.03.2022 is een koninklijk besluit verschenen dat een nieuwe verstrekking en toepassingsregels invoegt in artikel 11, § 4, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (Puncties):

355972-355983
** Intrathecale toediening via lumbale punctie van medicatie binnen een chemotherapeutische oncologische setting met exclusie van pijnstillende medicatie, anti-inflammatoire middelen en corticoïden . . . . . K 70
De verstrekking 355972-355983 mag enkel aangerekend worden door artsen-specialisten voor inwendige geneeskunde houder van de bijzondere beroepstitel in hematologie en artsen-specialisten voor medische oncologie alsook artsen-specialisten voor pediatrie houder van de bijzondere beroepstitel in de pediatrische hematologie en oncologie.
De verstrekking 355972-355983 mag niet gecumuleerd worden met de verstrekkingen 355493-355504 en 474095-474106.

Klik hier om dit koninklijk besluit te raadplegen

Deze wijzigingen treden in werking op 1 mei 2022.

Met vriendelijke groet,

VBS