VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
14.03.2022 11:23 Leeftijd: 2 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 920: consultatie door psychiater bij patiënt in PVT

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging der geneesheren-specialisten in de Psychiatrie op 11.03.2022


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat een toepassingsregel invoegt in art. 2 van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen (Raadplegingen, bezoeken en adviezen, psychotherapieën en andere verstrekkingen).

Deze regel bepaalt dat de verstrekkingen 102211102712102196 en 102690 mogen aangerekend worden bij patiënten die verblijven in een psychiatrisch verzorgingstehuis na doorverwijzing met verwijsbrief door de arts-specialist van het psychiatrisch verzorgingstehuis en met verplicht schriftelijk verslag van de verstrekker voor de verwijzende arts.

Deze nomenclatuurwijziging treedt in werking op 1 mei 2022.

Klik hier om dit koninklijk besluit te raadplegen

Met vriendelijke groet,

VBS