VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
20.01.2022 16:00 Leeftijd: 2 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 912: wijziging pre-anesthesieraadpleging in de nomenclatuur

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in anesthesie en reanimatie op 18.01.2022


Geachte Dokter,

In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in de nomenclatuur van de anesthesisten.

Hierbij worden in art. 2 (Raadplegingen) de verstrekkingen 102815 en 102830 m.b.t. de pre-anesthesieraadpleging en de daaropvolgende toepassingsregel vervangen door twee nieuwe verstrekkingen met toepassingsregel:

101636
Anesthesiologische evaluatie en optimalisatie voorafgaand aan een verstrekking onder anesthesie door een arts-specialist in de anesthesie-reanimatie . . . . . N 9,9
101651
Anesthesiologische evaluatie en optimalisatie voorafgaand aan een verstrekking onder anesthesie door een geaccrediteerde arts-specialist in de anesthesie-reanimatie . . . . . N 9,9 + Q 30
De verstrekkingen 101636 en 101651 mogen slechts aangerekend worden indien de voorwaarden opgenomen in artikel 12, § 3, 2), zijn vervuld.


In artikel 12, § 3, 2), (Anesthesiologie) wordt de huidige bepaling i.v.m. de pre-anesthesieraadpleging als volgt vervangen:

"a) het voorafgaande onderzoek van de zieke door de arts die de anesthesie verricht;
Een anesthesiologische evaluatie en optimalisatie voorafgaand aan een heelkundige of interventionele verstrekking uit artikel 34 onder anesthesie (101636 en 101651) mag worden aangerekend door een arts-specialist in de anesthesie-reanimatie met het oog op een algemene of (loco)regionale anesthesie bij een patiënt die is opgenomen, op voorwaarde dat deze verstrekking minimum 8 dagen vóór de dag van de ingreep wordt verricht."


Voorts wordt de term “geneesheer” overal in art. 12 vervangen door “arts”.

Bovenstaande wijzigingen treden in werking op 1 maart 2022.

Klik hier om het koninklijk besluit van 15.12.2021 te raadplegen

Met vriendelijke groet,

VBS