VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
25.05.2022 12:53 Leeftijd: 2 yrs
Categorie: AGENDA

De medische raad geadviseerd – expert editions: to do 2022! - 25/05/2022 - 28/09/2022

Vlaams Artsensyndicaat


De medische raad geadviseerd –
expert editions: to do 2022!
23/02/2022 - 25/05/2022 - 28/09/2022

Locatie: online

De medische raad geadviseerd – expert editions: to do 2022!

Na de sessies ‘De medische raad geadviseerd - the basics’ volgt een meer diepgaande reeks van infosessies, de "expert editions". Het is immers de bedoeling om dieper in te gaan op verschillende onderwerpen die artsen, werkzaam in en naast het ziekenhuis, ook aangaan.

Mr. Lafaut en Mr. Buelens, advocaten van Arcas Law en beiden gespecialiseerd in medisch recht en gezondheidsrecht, lichten verschillende onderwerpen toe zoals de medische raad en ziekenhuisnetwerken, actualia rond het elektronisch patiëntendossier en de ziekenhuisfinanciering en ten slotte de samenwerking tussen artsen binnen en buiten het ziekenhuis.

Derde expertensessie (25.05.2022)
De actualia rond de ziekenhuisfinanciering wordt tijdens deze infosessie besproken. Tevens wordt een update gegeven rond de laagvariabele zorg en de covid-financering. In dit laatste geval zal ook de rol van de medische raad worden toegelicht. Tevens zullen de sprekers de toekomstige financiering van medische prestaties en kosten in het ziekenhuis.

19u30 - 21u30Update laagvariabele zorg
 Update covid-financiering en rol medische raad
 Toekomstige financiering van medische prestaties en kosten in het ziekenhuis

 

PROGRAMMA

WEBSITE