VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
27.10.2021 10:41 Leeftijd: 3 yrs
Categorie: AGENDA

De medische raad geadviseerd – expert editions: to do 2022! - 27/10/2021 - 23/02/2022 - 25/05/2022 - 28/09/2022

Vlaams Artsensyndicaat


De medische raad geadviseerd –
expert editions: to do 2022!
27/10/2021 - 23/02/2022 - 25/05/2022 - 28/09/2022

Locatie: online

De medische raad geadviseerd – expert editions: to do 2022!

Na de sessies ‘De medische raad geadviseerd - the basics’ volgt een meer diepgaande reeks van infosessies, de "expert editions". Het is immers de bedoeling om dieper in te gaan op verschillende onderwerpen die artsen, werkzaam in en naast het ziekenhuis, ook aangaan.

Mr. Lafaut en Mr. Buelens, advocaten van Arcas Law en beiden gespecialiseerd in medisch recht en gezondheidsrecht, lichten verschillende onderwerpen toe zoals de medische raad en ziekenhuisnetwerken, actualia rond het elektronisch patiëntendossier en de ziekenhuisfinanciering en ten slotte de samenwerking tussen artsen binnen en buiten het ziekenhuis.

Eerste (online) expertensessie (27.10.2021)
In deze infosessie worden de actualia rond het elektronisch patiëntendossier (EPD) in het ziekenhuis toegelicht. Daarbij komt het delen van gezondheidsgegevens in het ziekenhuis aan bod, alsook het extramuraal gebruik van het EPD. De financiering van het EPD komt daarbij zeker ter sprake.

19u30 - 21u30Het delen van gezondheidsgegevens binnen het ziekenhuis
 Het gebruik van het EPD van het ziekenhuis extramuraal
 EPD of E-health platform?
 Financiering EPD


PROGRAMMA

WEBSITE