VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
25.11.2021 10:50 Leeftijd: 3 yrs
Categorie: AGENDA

consensusvergadering Het rationeel gebruik van antipsychotica buiten ernstige psychiatrische aandoeningen - 25/11/2021

RIZIV - INAMI


consensusvergadering
Het rationeel gebruik van antipsychotica buiten ernstige
psychiatrische aandoeningen

Auditorium Lippens
Koninklijke Bibliotheek
Keizerslaan 2
1000 Brussel

PROGRAMMA

inschrijvingsformulier is op aanvraag te verkrijgen bij secretariaat RIZIV

Deze consensusvergadering vindt plaats op donderdag 25 november 2021, start om 8.30 u en
eindigt rond 16.45 u.

De accreditering (rubriek “ethiek en economie”) en de voortgezette opleiding
ziekenhuisapothekers (module 3) worden aangevraagd.