VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
30.09.2021 13:19 Leeftijd: 3 yrs
Categorie: AGENDA

Infosessies: De medische raad geadviseerd - the basics - 30/09/2021

Vlaams Artsensyndicaat vzw Afd. Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant


Infosessies: De medische raad geadviseerd - the basics

Datum: 30.09.2021 19:30
             07.10.2021 21:30

Locatie: online via MS Teams
De sessies ‘De medische raad geadviseerd - the basics’ hebben de bedoeling om startende, toekomstige, maar ook ervaren leden van de medische raad een duidelijk en praktisch overzicht te bezorgen van het juridisch kader dat van toepassing is op de werking van de medische raad.

Mr. Lafaut en Mr. Buelens, advocaten van Arcas Law en beiden gespecialiseerd in medisch recht en gezondheidsrecht, lichten in 2 online infosessies de basisprincipes van de medische raad toe. Dhr. Geert Van Petegehem van accountancy & consulting Moore zal de financiële regeling in het ziekenhuis bespreken.

Er wordt tevens ruimte voor discussie en vragen voorzien

In de eerste sessie worden de basisregels aangaande de samenstelling en bevoegdheden van de medische raad uiteengezet, dit met bijzondere aandacht voor de nieuwe wetgeving met betrekking tot de ziekenhuisnetwerken.

PROGRAMMA + INSCHRIJVEN

Accreditering is aangevraagd in de rubriek Ethiek & economie.