VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
15.09.2021 08:48 Leeftijd: 3 yrs
Categorie: BULLETIN

De Arts-Specialist nr. 3: september 2021


Inventarisering uitgestelde en gemiste zorg tijdens corona
Recent hebben de FOD en de diensten van het RIZIV een overzicht gemaakt van de verstrekkingen in het afgelopen ‘pandemiejaar’, waarbij het gewijzigde patroon van de medische verstrekkingen duidelijk in kaart werd gebracht. Mogelijk heeft er een aanzienlijk uitstel van zorg plaatsgevonden.


“Crude mortality-cijfers geen correcte weergave COVID-19-sterfte” - Brief Beroepsvereniging Intensieve Zorg
Lees verder...

Aanvraag vergoeding 2020 voor stagemeesters
Lees verder...

VBS Webinars Teach the teacher 12.10.2021
Lees verder...

VBS Webinars Radioprotectie 26.10.2021
Lees verder...

Nomenclatuurwijzigingen
Lees verder...

De Concordia Hospitalisatieverzekering voor VBS-leden
Lees verder...
 

Ziekenhuismanagement voor Artsen – EHSAL Management School

Lees verder...

Aankondigingen
Lees verder...

Oproep adreswijziging
Lees verder...