VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
07.08.2021 08:31 Leeftijd: 3 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 900: wijzigingen nomenclatuur transplantaties

verstuurd naar de leden van de Beroepsvereniging der Belgische Chirurgen op 06.08.2021


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in art. 14, m) van de nomenclatuur.

De belangrijkste wijzigingen zijn de opheffing van de zesde toepassingsregel en de vervanging van het woord “nieren” door het woord “organen” in de zevende toepassingsregel na de verstrekking 318253-318264:

"De inschrijving van de receptor als transplantatie-kandidaat op de lijst van het College van geneesheren-directeurs gebeurt vanwege het transplantatiecentrum via eenvoudige melding met de nodige gegevens inzake de identiteit van de rechthebbende en van het centrum en de aard van de transplantatie.

Wanneer het gaat om nieren organen die zijn afgenomen bij levende donors, worden de verrichte verstrekkingen en de kosten voor ziekenhuisverpleging aangerekend aan de receptor, met dien verstande dat er wordt gespecifieerd dat ze betrekking hebben op de donor."

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2021.

Met vriendelijke groet,

VBS

Bijlage: