VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
15.07.2021 08:49 Leeftijd: 3 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 896: invoering elastografie in art. 17 bis en quater

verstuurd naar de leden van de beroepsverenigingen inwendige geneeskunde, gastro-enterologie en pediatrie op 15.07.2021


Geachte dokter,

Op 01.08.2021 treden wijzigingen in de nomenclatuur van de medische beeldvorming in werking.

Zowel in artikel 17 bis (radiologen) als 17 quater (niet-radiologen) wordt na de rubriek ‘Bidimensionele echografieën’ een tweede rubriek ingevoerd, getiteld ‘Elastografieën’.

Deze bestaat uit twee nieuwe verstrekkingen:

  • 461974-461985 (art. 17 bis)/469976-469980 (art. 17 quater): elastografie van de lever – N30
     
  • 461996-462000 (art. 17 bis)/469991-470002 (art. 17 quater): echografie van de lever en/of galblaas en/of galwegen aangevuld met een elastografie van de lever – N70

De verstrekkingen uit art. 17 quater zijn voorbehouden aan artsen-specialisten in de gastro-enterologie, de inwendige geneeskunde en de kindergeneeskunde.

De volledige tekst van het KB, met de toepassingsregels voor de nieuwe verstrekkingen, vindt u in de tekst van het koninklijk besluit.

Met vriendelijke groet,

VBS