VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
09.06.2021 11:38 Leeftijd: 3 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 894: nieuwe verstrekking nomenclatuur ORL

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging voor ORL en Hoofd- en Halschirurgie op 09.06.2021


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad van 09.06.2021 is een koninklijk besluit verschenen, waarbij in art. 14, i), een nieuwe verstrekking wordt ingevoegd na de verstrekking 258274-258285 en de toepassingsregel die erop volgt:

258974-258985
Anatomisch-fysiologisch onderzoek van de laryngo-farynx met betrekking op het slikken door middel van een flexibele scoop met videoregistratie, inclusief verslaggeving van de slikprovocatie waarbij minstens 2 substanties en/of consistenties worden gebruikt . . . . . K 40.


Deze wijziging treedt in werking op 1 juli 2021.

Met vriendelijke groet,

VBS

Bijlage: