VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
07.06.2021 09:15 Leeftijd: 3 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 893: nomenclatuurwijziging elektrocardiografie

verstuurd naar de leden van de Beroepsvereniging der Belgische specialisten voor hartziekten op 07.06.2021


Geachte dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad is een nomenclatuurwijziging m.b.t. de elektrocardiografie verschenen.

De omschrijving van de verstrekking 475075-475086 en de daaropvolgende toepassingsregel worden gewijzigd (klik hier om het KB te raadplegen).
 
Tevens worden drie interpretatieregels die met deze verstrekking verband houden geschrapt (klik hier om deze publicatie te raadplegen).
 
Deze wijzigingen treden in werking op 1 augustus 2021.
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS