VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
01.06.2021 09:09 Leeftijd: 3 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 892: Referendum 31

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 01.06.2021


Geachte collega,

Als huisartsen en artsen-specialisten staan we momenteel nog steeds in de frontlinie om het hoofd te bieden aan een van de grootste uitdagingen ooit uit de gezondheidszorg. Zonder uitzondering neemt ieder voor zich en met zijn eigen bekwaming zijn verantwoordelijkheid op.

Na deze crisis wachten nieuwe uitdagingen. Het risico is niet denkbeeldig dat – gelet op de opgebruikte financiële middelen en de verwachte steun aan de industrie – men opnieuw besparingen zal zoeken in de sociale zekerheid, en dan vooral in de gezondheidszorg. Hervormingen waren reeds vóór de crisis aangekondigd.

De afgelopen maanden is de kwaliteit van ons gezondheidszorgsysteem, met de artsen als actieve partners in de organisatie, duidelijk op de voorgrond gekomen. In de toekomst zullen wij opnieuw in een prospectief overleg onze verantwoordelijkheid opnemen om met de ruggensteun en kennis van de verschillende beroepsverenigingen professioneel deel te nemen aan het debat om de kwaliteit en de beschikbaarheid te vrijwaren. Het veiligstellen van de professionele werksfeer van de huidige generatie en de toekomst van de intredende jonge artsen is hierbij uiterst belangrijk.

Om zoveel mogelijk een grootste gemene deler te vinden voor innoverende ideeën rond mogelijke hervormingen en hierop prospectief te anticiperen is het van cruciaal belang te weten wat er leeft in het brede werkveld.

Daarom werd begin dit jaar bij het voorstellen van het jaarverslag “annus horribilis” 2020 door de secretaris-generaal het plan voorgesteld om ALLE artsen-specialisten te raadplegen via een brede enquête. De naam REFERENDUM 31 verwijst naar de erkende medische specialismen die het VBS groepeert.  

Sommige vragen rond de organisatie en doelstellingen van het VBS richten zich uiteraard naar de leden van de beroepsverenigingen, toch staat deze enquête open voor ALLE SPECIALISTEN omdat IEDERS MENING TELT! 

Door op de onderstaande link te klikken kunt u deelnemen aan deze bevraging die probeert volledig te zijn zonder al te veel van uw tijd in beslag te nemen. Uw persoonlijke mening is uiterst belangrijk!
https://nl.surveymonkey.com/r/REFERENDUM31?lang=nl

Donald Claeys                                                    Jean-Luc Demeere Secretaris-generaal                                            Voorzitter