VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
25.05.2021 10:18 Leeftijd: 3 yrs
Categorie: AGENDA

VBS-GBS Webinar : Radiation protection update for gynaecologists - 25/05/2021


VBS-GBS Webinar :
Radiation protection update for gynaecologists - 25/05/2021

In samenwerking met het FANC organiseert het VBS een korte online bijscholing stralingsbescherming voor
gynaecologen. Deze opleiding is niet alleen gericht op wie zelf beeldvorming met ioniserende stralen uitvoert, maar op alle gynaecologen die vroeg of laat wel in aanraking komen met een patiënte die er tijdens de zwangerschap aan werd blootgesteld. Dit initiatief vloeit ook voort uit de vaststelling dat een groot percentage gynaecologen
administratief niet in orde zijn met hun verplichtingen inzake radioprotectie.

PROGRAMMA

CONTACT

Accreditering / Accréditation

Deze opleiding wordt door het FANC in het kader van de permanente vorming als volgt geaccrediteerd: - 01u30 voor gynaecologen
Daarnaast werd bij het RIZIV een aanvraag ingediend voor accreditering in de rubriek Ethiek en Economie.