VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
22.04.2022 11:23 Leeftijd: 2 yrs
Categorie: AGENDA

Ziekenhuismanagement voor artsen Module 3 - Sessie 7 : Financiële Informatie en Beleid - 22/04/2022


Ziekenhuismanagement voor artsen
Module 3 - Sessie 7 : Financiële Informatie en Beleid  - 22/04/2022


Artsen vormen een essentiële schakel in de verwezenlijking van een patiëntgerichte en kwalitatieve zorgverstrekking, in de noodzakelijke kostenbeheersing, in de uitbouw van een competitieve en efficiënte organisatie.

De arts-specialist draagt steeds meer beleidsverantwoordelijkheid binnen een afdeling of departement. Daarom moet hij/zij niet alleen beschikken over kennis en vaardigheden om een dienst operationeel te sturen. Ook inzicht in zijn/haar cruciale rol in de uitbouw van de ziekenhuisorganisatie is noodzakelijk. In de opleiding tot arts komen de daartoe benodigde bedrijfseconomische basiscompetenties echter niet aan bod.

Dit programma maakt artsen-specialisten daarom in een beperkte tijd vertrouwd met een aantal essentiële kennisdomeinen, voornamelijk strategische, juridische en financiële.
Zo kunnen zij met meer kennis van zaken participeren in het beleid.

Accreditatie door de werkgroep Ethiek & Economie van het RIZIV is aangevraagd.

LOCATIE
Odisee/KU Leuven Campus Brussel,
Stormstraat 2, 1000 Brussel

PROGRAMMACOÖRDINATOR

Heeft u nog bijkomende vragen? Neem contact op met programmacoördinator Raymonde Wauters
of op het nummer 02-210 16 21.

Website