VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
23.04.2021 09:52 Leeftijd: 3 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 888: nomenclatuurwijzigingen klinische biologie

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Medische Biopathologie op 23.04.2021


Geachte dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad van 12.04.2021 zijn drie koninklijke besluiten verschenen die wijzigingen aanbrengen in art. 24, § 1, van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen.

Een aantal verstrekkingen worden gewijzigd of nieuw ingevoerd (doseringen in bloed en zweettesten).

De wijzigingen treden in werking op 1 juni 2021.

U kunt de KB’s in kwestie hieronder raadplegen:
•   KB 18.03.2021 – dosering GAD65
•   KB 18.03.2021 – dosering kappa en lambda vrije lichte ketens in het serum
•   KB 18.03.2021 – zweettest met pilocarpine met doseren van chloriden in/buiten het kader van het neonatale screeningsprogramma


Met vriendelijke groet,
 
VBS