VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
20.04.2021 14:43 Leeftijd: 3 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 886: standpunt VBS over doelmatigheid in de zorg

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 20.04.2021


Geachte dokter,

Het uitvoerend bestuur van het VBS heeft een nota opgesteld waarin het zijn visie op de doelmatige zorg uiteenzet.

Zoals bekend is het nastreven van doelmatigheid in de gezondheidszorg een van de prioriteiten van het RIZIV. Een taskforce moet een plan ‘doelmatige zorg’ (verminderen van de medische praktijkvariaties, rationeel voorschrijven e.d.) uitwerken en daarbij een bepaald budget voor ogen houden dat in 2022 op structurele basis efficiëntiewinsten moet genereren, die integraal moeten worden geherinvesteerd in de zorg.

Met zijn nota wil het VBS een constructieve inbreng leveren bij deze grootscheepse opdracht.

Via deze link kunt u dit document downloaden 

Deze tekst werd op 19/4 als persbericht verstuurd. 

Met vriendelijke groet,
 
VBS