VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
28.06.2021 15:40 Leeftijd: 3 yrs
Categorie: AGENDA

Introductie van de minimale psychiatrische gegevens economische implicaties. Autohypnose, linguïstische valstrikken en trucs technieken uit NLP - toepassing op oplossingsgerichte gedragstherapie - 28/06/2021


Introductie van de minimale psychiatrische gegevens economische implicaties.
Autohypnose, linguïstische valstrikken en trucs technieken uit NLP - toepassing
op oplossingsgerichte gedragstherapie - 28/06/2021

SPREKER:  Geert Lefevere
Moderator: De Bruyne Karen

VAN 9u30. TOT 13u. Spreker Geert Lefevere  (vooral theorie)

* Introductie van de Minimale psychiatrische gegevens. Economische implicaties.

VAN 13u. TOT 14u.   

*Pauze.

VAN 14u. TOT 17u30. Spreker: Dr. Myriam Le Fevere de Ten Hove  (rollenspel en oefeningen)

*  Autohypnose, linguïstische valstrikken en trucs. Technieken uit NLP.
    Relatietherapie


UITLEG
28/06/2021   

INTRODUCTIE VAN DE MINIMALE PSYCHIATRISCHE GEGEVENS.
ECONOMISCHE IMPLICATIES.
AUTOHYPNOSE, LINGUÎSTISCHE VALSTRIKKEN EN TRUCS
TECHNIEKEN UIT NLP. RELATIETHERAPIE.

*   Hypnotherapie: hetero- en autohypnose: ethische verantwoording
*   - Talige aspecten van therapie; linguïstische valstrikken en trucs; technieken uit   
       NLP: hoe therapie door taalgebruik efficiënter en dus economischer laten
       verlopen

CONTACT:
KORZYBSKI INSTITUUT vzw
Opleidings- en onderzoeksinstituut voor
oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie
Fortuinstraat 50, 8310 Sint-Kruis


Accreditering Ethiek en economie - 20007318 - 6CP