VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
08.05.2021 11:01 Leeftijd: 3 yrs
Categorie: AGENDA

Webinar BSAR-APSAR - COVID-19 : what a mess! - 08/05/2021


Webinar BSAR-APSAR - COVID-19 : what a mess! - 08/05/2021

Association professionnelle belge des médecins spécialistes en Anesthésie et Réanimation
Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in anesthesie en reanimatie

PROGRAMMA

CONTACT + ORGANISATIE : S. Carlier

Accreditering aangevraagd in Ethiek en Economie
Accréditation demandée en Ethique et Economie