VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
17.03.2021 16:51 Leeftijd: 3 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 879: diagnoseregel vitamine D-bepaling

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Medische Biopathologie en de Belgische Beroepsvereniging van Artsen-Specialisten in de Nucleaire Geneeskunde op 17.03.2021


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit gepubliceerd dat wijzigingen aanbrengt in artikelen 18, § 2, B., e), en 24, § 1, van de nomenclatuur.

De verstrekkingen 434490-434501 en 559311-559322 worden onderworpen aan een nieuwe diagnoseregel (155):

Van de verstrekkingen 434490-434501 en 559311-559322 mag er één verstrekking één maal per kalenderjaar aan de ZIV aangerekend worden tenzij bij chronische nierinsufficiëntie vanaf stadium IIIb, bij nierdialyse, na niertransplantatie of bij gedocumenteerde malabsorptie (chronisch inflammatoir darmlijden, coeliakie, na bariatrische chirurgie, mucoviscidose) waar de verstrekkingen 3 maal per kalenderjaar aangerekend mogen worden.

Klik hier om het KB te raadplegen

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2021.
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS