VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
09.12.2020 11:38 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 866 : federaal COVID-19 testing platform

verstuurd naar de leden van de Belgische Beroepsvereniging van Artsen-specialisten in Medische Biopathologie en naar de pers op 08.12.2020


Geachte Dokter,

De Beroepsvereniging van Medische Biopathologie ontving meerdere klachten omtrent het onder druk zetten van woonzorgcentra (WZC’s) om hun COVID-stalen door te sturen naar een van de laboratoria van het federaal testplatform voor COVID-19.

Blijkbaar worden in sommige regio’s de WZC’s zelfs actief opgebeld door het federaal platform met de mededeling dat COVID-stalen VERPLICHT naar hen dienen te worden doorgestuurd.

Dit is manifest onwaar. De arts van de betrokken WZC’s kiest zelf met welk laboratorium hij/zij samenwerkt: hetzij met de erkende klinische laboratoria, hetzij met een laboratorium van het federaal platform. Samenwerking met het federaal platform is dus niet verplicht!

De testdefinitie van 23 november 2020 stipuleert immers :

“Onderzoek van clusters: bij clusters (twee of meer gelinkte gevallen) in collectiviteiten zal de verantwoordelijke arts eventueel in overleg met de regionale gezondheidsautoriteiten beslissen over de meest geschikte verdere testing-strategie, aangepast aan de lokale omstandigheden. Voor ziekenhuizen zal de test-strategie in geval van vermoeden van een nosocomiale uitbraak bepaald worden door de dienst ziekenhuishygiëne”.

Dit probleem werd en wordt door de beroepsvereniging bij alle bevoegde instanties aangekaart. Deze informatie staat los van de bedenkingen bij de organisatie van het federaal platform. Klachten over staal- en resultatenverlies bereikten immers al de algemene pers (‘Tubes égarés, résultats tardifs... les ratés de la plateforme fédérale de testing: "Cela fait peur".’ La Libre Belgique, 04.12.2020).

Met vriendelijke groet,

VBS