VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
09.11.2020 16:38 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 862 : Wijziging KB Nr. 20

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Medische biopathologie op 05.11.2020


Geachte Dokter,

Als bijlage vindt u het koninklijk besluit van 29 oktober 2020 dat op 4 november in het Belgisch Staatsblad verscheen en vanaf 5 november 2020 actief wordt. (zie bijlage)

fileadmin/user_upload/Unions/BC/2020.10.29_KB_tot_opheffing_van_artikel_66_____4__van_het_KB_nr._20.pdfDit KB heft artikel 66 §4 van het KB nr. 20 van 13 mei 2020 (BS 19 mei 2020) op. (zie bijlage)µ

fileadmin/user_upload/Unions/BC/20200519_KB_20_20200513_ART65-70_COVID_LABO_TEST.pdfIeder labo heeft vorige week de omzendbrief van 29 oktober 2020 van het RIZIV ontvangen, die toen over het verschijnen van dit KB informeerde alsook de nieuwe procedures opsomde die van toepassing zullen zijn en die bekrachtigd zullen worden door een nog te verschijnen KB. (zie bijlage)

§4 van artikel 66 van het KB nr. 20 legde de procedure uit van samenwerking tussen laboratoria. Dit was in de praktijk een doorsturen van aanvragen, en geen onderaanneming zoals de titel deed vermoeden. Vanaf 5 november zijn de bepalingen zoals vermeld in de omzendbrief van toepassing.

Bijlagen: