VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
27.10.2020 09:27 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 860 : RIZIV-tegemoetkoming beschermingsmateriaal verlengd tot 30.11.2020

verstuurd aan de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 27.10.2020


Geachte Dokter,

De tegemoetkoming van het RIZIV in de kosten die zorgverleners in een privépraktijk en bij ambulante zorg dragen voor hun beschermingsmateriaal en -maatregelen die specifiek voor COVID-19 zijn bestemd wordt verlengd.

Deze tijdelijke maatregel gold tot 31 augustus, en is nu verlengd voor verstrekkingen die van 1 september 2020 tot 30 november 2020 worden verleend. 

Hiertoe is een aanvullend budget van 144 miljoen vrijgemaakt.

Via deze link vindt u meer informatie (website RIZIV)

Met vriendelijke groet,

VBS