VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
01.07.2020 09:31 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 836: psychiatrische nomenclatuur teleconsulten na 30/6

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van geneesheren-specialisten in de Psychiatrie op 01.07.2020


Geachte Collega,
  
Graag melden we u dat de psychiatrische nomenclatuur voor teleconsulten, zoals die mocht worden toegepast tijdens de Corona-pandemie, ook na 30 juni verder mag gebruikt worden.
 
Art. 72 van het koninklijk besluit nr. 20 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voorziet het volgende: “De maatregelen die zijn vastgesteld bij dit besluit blijven van toepassing tot een door de Koning te bepalen datum. De Koning kan voor iedere maatregel een andere datum bepalen.”
 
Tot een nieuw KB de afgekondigde tijdelijke maatregelen opheft, mogen de tijdelijke codes dus verder gebruikt worden.
 
We houden u op de hoogte mocht hierin verandering komen.

Met vriendelijke groet,
 
Olivia Cools                                          Geert Dom
Secretaris                                             Voorzitter