VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
23.06.2020 13:39 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: ACCREDITATIONS

COVID-19: accreditering en tele-LOK's


De accrediteringsstuurgroep van het RIZIV heeft op haar vergadering van 17 juni een aantal maatregelen met betrekking tot de impact van de COVID-19 pandemie op de accreditering van de artsen bekrachtigd.

Zo is er een verlenging van de periode van overmacht tot het einde juni. Dit wil zeggen dat artsen van wie het accrediteringsdossier voor het einde van deze periode verlengd moet worden, voor een periode vanaf de start van de pandemie geen navormingsactiviteiten dienen aan te tonen. Hieronder kan maximaal 1 LOK-vergadering vallen.

Tevens werd er beslist om na het einde van deze periode van overmacht aan de volledige groep van geaccrediteerde artsen vijf navormingseenheden automatisch toe te kennen, drie ervan onder de vorm van credit points Ethiek & Economie en 1 LOK-deelname voor 2 credit points.

Deze LOK-deelname zal ook gelden voor de financiering van de LOK-vergadering.

Verder heeft de accrediteringsstuurgroep beslist dat tot het einde van dit jaar de LOK-vergaderingen ook onder vorm van videovergaderingen mogen georganiseerd worden, en dat ook hiervoor de LOK-financiering geldig blijft. Na deze periode zal er, in samenwerking met de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie, een evaluatie van deze vergaderingmodaliteit uitgevoerd worden. Daarna zal er beslist worden of en onder welke voorwaarden, deze maatregel in de toekomst eventueel kan bestendigd worden.