VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
04.06.2020 19:01 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 832: samen sterker en beter gehoord!

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 04.06.2020


Door de uitdaging van deze pandemie blijkt het meer dan ooit noodzakelijk als artsen onze onderlinge communicatie te verbeteren om tot verantwoorde aanbevelingen te komen. Om iedereen breed te betrekken, hebben wij op de website VBS-GBS overlegfora gecreëerd waarop iedereen een boodschap, een opmerking of een vraag kan formuleren per specialisme (klik hier om in te schrijven of in te loggen). Ook voor de Artsen Specialisten in Opleiding werd recent een bijkomend forum aangemaakt.

Om een vruchtbaar, goed overleg toe te laten dat moet leiden tot een eventuele consensus is het aan te raden liefst naargelang de actualiteit te focussen op een bepaald onderwerp.
Vandaag proberen wij zowel in de ziekenhuizen als in de extramurale zorg de normale activiteit opnieuw op te nemen. Als hoofdverantwoordelijken voor de specialistische zorg is het belangrijk om, elk voor zich, lessen te trekken en met bijdragen uit persoonlijke ervaring suggesties en verbeteringen aan te leveren.

Ongeacht het specialisme is feedback nodig vanuit de basis om richting te geven aan onze tussenkomsten en onze verantwoordelijkheidszin als artsen te bewijzen.

Enkele vragen:

  • In welke mate bent u inactief geweest in de voorbije 10 weken?
  • Welke zijn de patiëntengroepen die u ongerust maken i.v.m. een eventueel tekort aan, of te lang uitgestelde zorg?
  • Hoe groot is de impact op uw normale functioneren en uw globaal inkomen voor het jaar 2020 indien vanaf nu de crisis bedwongen zou zijn?
  • Zijn er specifieke problemen bij de extramurale zorgverstrekking?
  • Wat als er een opflakkering komt of een belangrijke infectiegraad persisteert?
  • Hoe hebt u als ASO de crisis ervaren? Heeft uw opleiding hinder ondervonden? Hoe ziet de toekomst eruit?

Graag nodigen wij u uit een actieve bijdrage te leveren. Uw opmerkingen zijn enkel zichtbaar voor deelnemende artsen-specialisten.

Met dank,

Dr Donald Claeys