VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
27.11.2013 15:06 Leeftijd: 11 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

VBS-INFORMATIEAVOND 13.11.2013 – LIQUIDATIEBONUS

De e-specialist, de elektronische nieuwsbrief van het VBS - nr 427


Geachte Dokter,


VBS-INFORMATIEAVOND 13.11.2013 – LIQUIDATIEBONUS

Op 13.11.2013 om 20u00 organiseert het VBS een informatieavond over de liquidatiebonus.

In het kader van de besparingsmaatregelen van de regering werd de liquidatiebonus bij de vereffening van de (artsen) vennootschap opgetrokken van 10 % naar 25 %. Het is niet te laat om in het kader van de overgangsmaatregelen bepaalde stappen te ondernemen maar de tijd dringt.

20.00 - 20.10 : Onthaal en inleiding
20.10 - 20.40 : Meester V. Dauginet : voorstelling van het verzoekschrift tot nietigverklaring ingeleid bij het Grondwettelijk Hof.
20.40 - 21.25 : Dhr. O. Boone : De verhoogde aanslag op uw liquidatiebonus: “hoe er mee omgaan ?”
21.25 - 22.00 : Discussie en vragen geleid door Dhr. G. Verrijken, journalist

Plaats : Gosset Hotel, A. Gossetlaan 52 te 1702 Groot Bijgaarden

Inkom gratis maar wegens organisatorische reden gelieve uw aanwezigheid te bevestigen per e-mail aan Loubna(at)vbs-gbs.org of per fax 02/649.21.47


Het secretariaat