VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
09.04.2020 11:14 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 803 : Uw accreditering als arts verkrijgen of verlengen tijdens de COVID-19 crisis

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 09.04.2020


Geachte Dokter,
  
Het Riziv deelt mee dat het tijdelijk toegelaten is om het aantal ‘credit points’ niet te halen voor wie het einde van de navormingsperiode in maart of april valt
Artsen wie het einde van de navormingsperiode valt in maart of april en die door de coronacrisis niet meer het vereiste aantal CP kunnen verwerven, zullen vrijgesteld van deze verplichting. U moet geen bewijs van annulering van de activiteiten leveren, maar het dossier moet uiteraard wel minimaal 1 deelname aan de vergadering van de eigen LOK bevatten.

De accrediteringsstuurgroep heeft uw activiteiten al goedgekeurd?

De organisatoren wiens activiteiten reeds goedgekeurd zijn door de Accrediteringsstuurgroep en die
plaatsvinden in de periode van maart of april, mogen contact opnemen met de Administratie via email (info.accredit@riziv-inami.fgov.be) om de datum en locatie van de activiteit te wijzigen onder de volgende voorwaarden:

  • De activiteit blijft inhoudelijk identiek.
  • Voor activiteiten met meerdere sprekers kan de wijziging van een enkele spreker of moderator worden aanvaard wegens (on)beschikbaarheid op het latere tijdstip.

Indien de Accrediteringsstuurgroep nadien vaststelt dat deze voorwaarden niet werden nageleefd, kan de Accrediteringsstuurgroep de erkenning retroactief intrekken.
Deze maatregelen kunnen (automatisch) worden verlengd. Voor de concrete regels verwijzen we naar document ‘impact COVID-19 accreditering’

Lees meer via deze link :
https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/kwaliteit/accreditering/Paginas/accreditering-arts-apotheker-bioloog-verkrijgen-verlengen.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=NL20200408


Met vriendelijke groet,
 
VBS