VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
03.04.2020 09:31 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 796 : vragen introductie bevoegdheidscodes 623 en 653

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging voor Maag- darmartsen en de Belgische beroepsvereniging voor Longartsen op 03.04.2020


Geachte Dokter,

Naar aanleiding van de introductie van de bevoegdheidscodes 623 en 653 respectievelijk voor arts-specialist in de pneumologie en in de gastro-enterologie met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie werden heel wat vragen gesteld met betrekking tot de aanrekening van o.m. de prestatiecodes voor de raadpleging en het MOC.
 
De artsen met bevoegdheidscode 623 en 653 kunnen de bevoegdheidscodes voor de artsen-specialisten in de medische oncologie NIET aanrekenen.
 
De pneumologen (623)  en de gastro-enterologen(653) blijven dus voorlopig hun raadplegingscodes 102130/102631  en 102115/102616 attesteren.
 
De nieuwe bevoegdheidscodes 623 en 653 geven geen toegang tot de verstrekkingen 350453-350464 en 350475-350486 uit artikel 11 van de nomenclatuur. 
 
De artsen met bevoegdheidscode 623 en 653 kunnen niet in de plaats treden van de arts-specialist in de medische oncologie voorzien in de verstrekking 350254-350265. 
 
De NCAZ krijgt de mogelijkheid om in een volgend akkoord artsen–ziekenfondsen eventueel te voorzien in een specifieke herwaardering van de raadpleging door de artsen met bevoegdheidscodes 623 en 653.
 
Lees hier de volledige omzendbrief van het RIZIV.
 
Met vriendelijke groet.
 
Het VBS