VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
27.03.2020 18:39 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 789: Vergoeding van artsen-specialisten in opleiding tijdens COVID-19-crisis

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 27.03.2020


Geachte Dokter,
  
Het VBS betreurt dat sommige stagemeesters overwegen om assistent-specialisten in opleiding (ASO) technisch werkloos te maken en de uitbetaling van hun vergoeding tijdelijk op te schorten tijdens de COVID-19-crisis. De ASO’s worden massaal ingezet om te helpen bij de zorg voor geïnfecteerde patiënten.
 
ASO’s zijn echter geen werknemers die een loon krijgen en zo aanspraak kunnen maken op een werkloosheidsvergoeding.
 
Het VBS begrijpt zeer goed dat ook de stagemeesters hard getroffen worden door de COVID19-crisis. Stagemeesters en ASO’s zullen door solidariteit moeten vergoed worden.
 
ASO’s zijn en blijven collega’s die in het kader van hun opleiding tot arts-specialist de kennis, de kunde, de vaardigheid en de attitudes kunnen leren van een erkende stagemeester.
 
De verbintenis tussen stagemeester en ASO geldt ook in crisistijd. Dit is niet alleen een deontologische en een contractuele verplichting, maar vooral een menselijke attitude van een stagemeester die eerbied en collegialiteit aan de dag legt voor zijn assistent.
 
Het VBS heeft samen met de BVAS het volgende persbericht opgesteld:

Persbericht: Voorschot van 1 miljard euro voor ziekenhuizen aanspreken om artsen-specialisten in opleiding te betalen
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS