VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
27.03.2020 18:25 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 787: de belangrijke rol van de extramurale specialisten

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 27.03.2020


Geachte collega,
 
Het door de regering geïmplementeerde ziekenhuisnoodplan is sinds 13 maart 2020 van kracht. Dit plan voorziet in het stopzetten van de electieve programma's in het operatiekwartier, alsook in het staken van niet-dringende raadplegingen. De spoeddiensten hebben een apart Covid 19-circuit opgezet en blijven operatief voor andere dringende pathologieën. Huisartsconsulten vinden hoofdzakelijk telefonisch plaats. Patiënten worden op aanwijzing van de huisarts thuis telefonisch opgevolgd of doorverwezen naar de spoeddiensten. Als de toestand van de patiënt dit vereist, kan de huisarts de patiënt in raadpleging ontvangen of hem thuis bezoeken.

Semi-urgente activiteiten zijn niet "in lock-down". Ze vereisen wel veiligheidsmaatregelen, lege wachtkamers, niet-kruisende patiëntenstromen, hygiënische maatregelen voor de gebouwen en persoonlijke voorzorgsmaatregelen.

Het zou toch merkwaardig zijn dat je nog naar de supermarkt kunt, maar niet meer naar een dokter als je ziek bent, niet voor de opvolging ervan en zelfs niet voor de diagnose.

Het VBS benadrukt dat de extramurale specialistische geneeskunde een alternatief is voor de ziekenhuisgeneeskunde in deze crisisperiode waarin de activiteiten in de ziekenhuizen worden herschikt om voor de patiënten van de pandemie te zorgen.

In die zin heeft het VBS in een brief aan minister Maggie De Block en staatssecretaris Philippe De Backer gepleit voor beschermende maskers voor de extramurale specialisten.

Patiënten hebben recht op zorg, recht op opvolging van hun aandoening, recht om een andere ziekte te hebben dan COVID-19 (zie ook punt 4 van dit persbericht).

Artsen zijn professionals die zichzelf niet in gevaar brengen, maar vooral anderen niet willen besmetten.

SAMEN KRIJGEN WE COVID-19 KLEIN

Met vriendelijke groet,
 
Jean-Luc Demeere
Voorzitter