VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
24.03.2020 17:24 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 786 : tijdelijke nomenclatuur in de maak voor teleconsulten

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van geneesheren-specialisten in de Psychiatrie, op 24.03.2020


Geachte collega,
 
Omdat voor het vele patiënten (en psychiaters) in deze Corona-tijden onmogelijk (en minder veilig) is om een fysieke consultatie aan te gaan, moet er gezorgd worden naar nieuwe manieren van werken, zodat de continuïteit van zorg kan gewaarborgd worden. In dit kader werkt het RIZIV aan een mogelijkheid om de ambulante nomenclatuur voor een bepaalde periode toe te passen op videoconsultaties en tevens zorgcontinuïteit te voorzien voor deze groep.
 
De naar aanleiding van de Covid-pandemie tijdelijk afgekondigde code 101135 (Advies met het oog op continuïteit van zorg – N10) is immers niet adequaat om de werktijd te compenseren voor psychiatrische (volwassenen-, en kinder- en jeugd) consultaties, die in de regel veel tijd vragen.
 
Concreet zou er een aantal pseudocodes worden ingevoerd:

  • 2 pseudocodes voor psychiatrisch consult en psychotherapeutische consulten op afstand per telefoon of videoconferentie van 30 à 45 min. Dit is in principe voor de voortzetting van de behandeling van bestaande patiënten.
  • pseudocodes voor consulten in crisissituaties, die al dan niet kunnen leiden tot een doorverwijzing naar een mobiele eenheid of spoeddienst. 
  • pseudocodes die netwerkoverleg moeten mogelijk maken, vooral in het kader van kinder- en jeugdpsychiatrie. 

Het RIZIV stond erg ontvankelijk tegenover de vraag die er op initiatief van de BVAS en de Beroepsvereniging kwam om de nomenclatuur tijdelijk aan de uitzonderlijke situatie aan te passen.
 
Wij brengen u op de hoogte zodra deze aanpassingen concreet worden ingevoerd.
 
Met vriendelijke groet,

Marc Hermans                                               Geert Dom
Ondervoorzitter                                            Voorzitter