VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
17.03.2020 14:32 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 779 : nomenclatuurnummers teleconsultatie coronavirus

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 16.03.2020.


Geachte dokter,

Wegens de uitzonderlijke omstandigheden in het kader van de pandemie van het coronavirus (COVID-19) keurde het Verzekeringscomité van 16 maart 2020 twee nieuwe nomenclatuurnummers goed: 

101990 Advies met het oog op triage Covid-19……N 10 
 
Onder advies met het oog op triage COVID-19 verstaat men een telefonische triage na volledige anamnese van een patiënt met symptomen van een mogelijke coronabesmetting, in een bijzondere situatie waarbij maatregelen zich opdringen op het gebied van volksgezondheid om de risico’s op verspreiding in te perken. 
 
De arts moet zijn patiënt duidelijk kunnen identificeren en noteert in het dossier van de patiënt het telefonisch contact, de raadgevingen die werden verstrekt en de aard van de documenten die werden afgeleverd. 
 
Deze verstrekking mag slechts éénmaal per patiënt worden aangerekend. 
 
101135 Advies met het oog op continuïteit van zorg……N 10 
 
Onder advies met oog op continuïteit van zorg verstaat men een telefonische anamnese van een patiënt in behandeling bij de arts, die om gemotiveerde redenen de arts niet in persoon kan ontmoeten gelet op de adviezen in verband met de COVID-19 pandemie. Dit geldt dus ook voor de patiënten die omwille van hun COVID-problematiek de arts raadplegen voor bijkomende opvolging. 
 
De arts moet zijn patiënt duidelijk kunnen identificeren en noteert in het dossier van de patiënt het telefonisch contact, de gemotiveerde reden die nopen tot dit advies, de raadgevingen die werden verstrekt, de eventuele aanpassingen aan het behandelingsschema en de aard van de documenten die werden afgeleverd. Deze verstrekking mag per patiënt per zorgverstrekker slechts éénmaal per periode van 7 dagen worden aangerekend

De verstrekkingen 101990 en 101135: 

  • kunnen aangerekend worden door elke arts (incl. de artsen van de medische huizen); 
  • gebeuren buiten welk fysiek onderzoek van de zieke ook. De arts ontmoet de patiënt niet in persoon; 
  • omvatten het opmaken en ondertekenen van getuigschriften, farmaceutische voorschriften en allerlei bescheiden (vb. verwijsbrief, eventueel verslag voor GMD-houder,…); 
  • mogen niet samengevoegd worden met het honorarium voor raadpleging, bezoek of advies uit de nomenclatuur; 
  • zijn niet cumuleerbaar op dezelfde dag door dezelfde verstrekker. 

Deze verstrekkingen worden in derdebetaler afgerekend.

Deze verstrekkingen worden geacht te zijn aangerekend in het kader van een georganiseerde wachtdienst. Er kunnen dus geen ereloonsupplementen worden aangerekend. 
Het tarief voor beide verstrekkingen bedraagt € 20

Dit besluit treedt in werking op 14 maart 2020. 

Met vriendelijke groet,

VBS